Thursday, May 21, 2015

September Tour of Scandinavia with Kristian Svensson

(Scroll down for Swedish)

ONE scandinavian tour, TWO professional agitator-trobadours, THREE songbooks (at least) and lots of sing-along in ONE show

This autumn it's been exactly 100 years since Joe Hill, the legendary Swedish-American bard of the labor movement was executed. Among many other things he was the co-writer of the IWW union songbook, "The Little Red Songbook." Here is your chance to meet David Rovics (US), who's also a member of the IWW and the man behind songs in both Norwegian and Danish labor movement songbooks, as well as the composer of songs that appear in Rise Again and other songbooks. At his side is Kristian Svensson (Sweden), who has songs in the Swedish "Röda sångboken" (Red Songbook, 2014).

In a funny, politically satirical show they will 1) talk and sing about the pioneer Joe Hill, 2) lead the audience in sing-along and 3) play both their own and other's contributions to the aforementioned songbooks.

If there is no sound system available at your venue, we will bring with us a small PA suitable for indoor arrangemants and audiences of up to 150 people. The length of our show can vary according to your wishes. After the great reception our Joe Hill tour got in April throughout southern Sweden, we now offer this show to the labor movement in Norway, Denmark and Sweden.

If you'd like to consider organizing an event in your area, please feel free to email either Kristian or David!
EN skandinavisk turné, TVÅ professionella agitator-trubadurer, (minst) TRE sångböcker och massor av allsång i EN show

I höst är det exakt 100 år sedan arbetarrörelsens legendariske svensk-amerikanske bard Joe Hill avrättades. Bland mycket annat var han medförfattare till den amerikanska fackföreningen IWW:s "Red Songbook". Nu får ni möta David Rovics (US) - även han medlem i IWW och upphovsman till sånger i både den norska och danska arbetarrörelsens sångböcker samt i ett par amerikanska motsvarigheter. Vid sin sida har han Kristian Svensson som har egna sånger i den svenska "Röda sångboken" (ABF & Leopard förlag 2014).

I en humoristisk, satirisk show kommer de att 1) prata och sjunga om pionjären Joe Hill, 2) leda publiken i allsång och 3) spela både sina egna och andras bidrag ur de nämnda sångböckerna.

Skulle ljudsystem saknas hos Er har vi med oss en mindre anläggning som passar för inomhusbruk och publiker på upp till 150 pers. Längden på vår föreställning kan varieras efter Era önskemål. Efter det fina mottagandet för vår renodlade Joe Hill-turné runtom i Södra halvan av Sverige under april månad går detta erbjudande ut till arbetarrörelsen i Norge, Danmark och Sverige.

No comments: